Ceník

Cena vyhotovení projektu - od 16.000 Kč

Cena realizace zahrady - kalkulována individuálně dle požadavků a přání klienta

Obchodní podmínky

  1. Konzultace 2000 Kč za každou započatou hodinu a doprava 5 Kč/km. Poplatek bude uhrazen namístě a po realizaci odečten z celkové platby.
  2. Cena projektové dokumentace a rozpočet na realizaci zahrady jsou sjednány dohodou na základě vypracované studie.
  3. V případě realizace zakázky naší společností se nevypracovává kompletní projektová dokumentace, ale pouze osazovací plán, který se zákazníkovi neúčtuje.
  4. Při podpisu smlouvy o dílo složí zákazník zálohu, jejíž výše se odvíjí od rozsahu zakázky (70-80%), ostatní podmínky jsou detailně upraveny a ošetřeny smlouvou o dílo.
  5. Po dokončení díla probíhá předávací řízení, kterého se účastní obě strany, případně i stavební dozor. Toto je ukončeno podpisem předávacího protokolu, jehož součástí je také konečná faktura.

Údržba zahrady:

  • 270 Kč nekvalifikovaný zahradník/hod
  • 350 Kč kvalifikovaný zahradník/hod

V ceně není zahrnuta doprava, odvoz odpadu a materiál.