Realizace zahrad

Na základě zpracovaného projektu je provedena vlastní realizace zahrady, zahrnující úpravy terénu, výsadbu rostlin a výsev nebo položení trávníku. Níže si můžete prohlédnout, jak některé z námi realizovaných zahrad vypadaly ihned po jejich dokončení a jak se od té doby, během dvou let, proměnily.

Podívejte se, jak se v průběhu 14-ti dnů práce firmy LEONE GARDEN pozemek okolo domu změnil v zahradu. Součástí realizace zahrad je také položení zámkové dlažby firmou LEONE GARDEN.